חברת סטנוגרמה בע"מ - חלוצת שיטת רישום פרוטוקולים באמצעות הקלטה ותמלול.

▪ רישום פרוטוקולים
▪ Court reporters
▪ צילום וידיאו
▪ תמלול קלטות וידיאו ואודיו ושכפולן
▪ תרגום בכתב ובעל פה
▪ תרגום סימולטני
▪ Video conference
▪ ושירותים נוספים